• bilgi@yeta.org.tr
  • 0541 212 02 54
  • SAÜ Teknokent

Amacımız

YETA 2009 yılından bu yana Dünya ve Türkiye'de aynı amaçla faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, yayın organları ve konferanslar aracılığı ile yurt içi ve dışında kamuoyunu aydınlatıcı faaliyetlerde bulunmak, yangın ve afetlerin önlenmesine yönelik konularda kamuyu aydınlatacak faaliyetlerde bulunmak, afet ve yangınları önlemek için nitelikli eleman yetiştirilmesi ve eğitilmek, konusuyla ilgili amacına yönelik tesis ve organizasyonlar kurmak, yangın ve yangınların neden olduğu afetlerle ilgili konularda uluslararası benzer kuruluşlarla bilimsel ve örgütsel işbirliği yapmak, yangın ve afetler ile ilgili yasal düzenlemelere yardımcı olabilecek çalışmalar yapmak, sosyal yardımlaşmaları düzenlemek gibi faaliyetlere katılmış ve organize etmiştir. YETA, Avrupa projelerinde yer alma konusunda geniş deneyime sahiptir. YETA'nın bu konsorsiyumdaki temel amacı, Türkiye'de yangın ve afet güvenliğinin yaygınlaştırılması için en iyi yasal ve düzenleyici çerçeveyi sağlamaktır. Yangın ve afetlerden korunma konusunda eğitim politikaları ve teknolojileri geliştirmeyi, bu gelişmeleri yerel yönetim ve merkezi hükümet ile yöneterek üniversitelere, devlet dairelerine, ajanslara ve STK'lara ulaştırmayı ve topluma faydalı olmayı hedefleyerek bu projede yer almaktadır.


Size nasıl yardımcı olabiliriz?