• bilgi@yeta.org.tr
  • 0541 212 02 54
  • SAÜ Teknokent


Neler Yapıyoruz?

  1. YETA Derneği olarak yaptığımız faaliyetlerin bazıları aşağıdaki gibidir.

YANGIN VE AFETLERDEN KORUNUM

Yapılarda insanların can ve mal güvenliğini sağlayacak aktif ve pasif yangın ve afet korunum önlemleri ile, binalarda kullanılan yapı malzemelerinin seçimi ve uygulamasına yönelik, mevcut yönetmelik ve standartlara uyumu sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlara eğitici ve yönlendirici faaliyetlerde bulunuyoruz.

SOSYAL ÇALIŞMALAR

Dernek olarak Yangın ve Afetlere yönelik sosyal ve teknik çalışmalar yapan ve yapmak isteyen uzmanları bir araya getirerek, yurtiçinde ve yurt dışında faaliyetler yürütüyoruz. Talep halinde eğitimler düzenliyoruz. Üniversiteler, vakıf ve dernekler ile benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için projeler kurguluyoruz. Fon sağlayıcılar ile proje ortaklığı yapmak, projeler üretmek, proje uzmanlarını ve üyelerini bilgilendirmek ve topluma faydalı projeler üretmek için ekipler kuruyoruz.

KİTAP OLUŞTURMA

Yangın ve Afetlere yönelik toplumsal, bilimsel ve ticari el kitaplar oluşturup yayınlıyoruz. Uluslararası kabul görmüş yayınları tercüme ederek ülkemize kazandırıyoruz. Yabancı dil bilen konu uzmanlarını bir araya getirerek ülkemizde geliştirilen teknolojilerin dünyaya tanıtımını sağlıyor ve ticarileştirilmesine katkı veriyoruz. Gönüllük esasına dayalı üye çalışmaları ile başarılı deneyimleri paylaşarak yaygınlaştırıyor ve ortak çözüm önerileri üretiyoruz.

EĞİTİM VE SEMİNER DÜZENLEME

Yangın ve Afet konusunda faaliyet gösteren kuruluşların katkılarıyla, ülkemizde afet ve yangın bilincini oluşturmak ve yaymak amacıyla eğitim ve etkinlikler düzenleniyoruz. Bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği ve katkı sağlayacak çalışmalar geliştiriyoruz.

YARDIMCI VE YÖNLENDİRİCİ OLMAK

Bakanlıklar, T.S.E. ve Türkak gibi kurumların yangın ve afet ile ilgili konularda yaptığı çalışmalarda yardımcı ve yönlendirici rol yüklenmek için faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

YANGIN VE YANMA KONFERANSI

Türkiyenin ilk ve tek Uluslararası yangın ve yanma konferansını (www.fce.sakarya.edu.tr ) iki yılda bir düzenliyoruz. Bu şekilde çok disiplinli olan yangın bilimine ve teknoloji ile iyi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyoruz.Hakkımızda

YETA Afet ve Yangın ile ilgili konularda araştırma, eğitim, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel faaliyette bulunmak ve iletişimi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bünyemizde üniversiteler, sanayiciler ve son kullanıcılardan oluşan ve toplumun tüm kesimlerinden uzmanlar bulunmaktadır. Bu çeşitlilik ile yangına dair bilimsel, teknolojik, ticari, sosyal ve sağlık gibi tüm alanlarda faaliyetler gösteriyoruz.

 

YETA’nın Misyonu


- Toplum yararına olan yangın güvenliği ve yangından korunma konularında araştırma yapılmasına öncülük etme,
- Araştırma ve çalışma sonuçlarını çeşitli yayın imkanlarından faydalanarak paylaşma,
- Kamuya, Özel Sektör ve son kullanıcıya açık Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, seminerler, açık oturumlar düzenleyerek doğru bilginin ulaşılabilir olma…

Devamını Oku
video-icon

YANGIN GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR?


Size nasıl yardımcı olabiliriz?